Introduction > About us > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně dat

 

1. Přehled ochrany dat

Obecné rady

Následující rady poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí nichž Vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany dat si vyhledejte v našem prohlášení o ochraně dat uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na naší webové stránce

Kdo je odpovědný za sběr dat na této webové stránce?

O zpracování dat na této webové stránce se stará provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje můžete vyčíst v záložce kontakty této webové stránky.

Jak sbíráme Vaše data?

Vaše data jsou zaprvé shromažďována tak, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Jiná data se shromažďují automaticky našimi IT systémy při navštívení webové stránky. To jsou především technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Sběr těchto dat probíhá automaticky, jakmile na naši webovou stránku vstoupíte.

K čemu využíváme Vaše data?

Část dat se shromažďuje, abychom zaručili poskytování bezchybné webové stránky. Jiná data mohou být využita k analýze Vašeho chování jako uživatele.

Jaká práva máte ohledně svých dat?

Máte kdykoli právo bezplatně obdržet informaci o původu, příjemcích a účelu Vašich uložených osobních údajů. Krom toho máte právo požadovat opravu či aktualizaci, zablokování či vymazání těchto dat. K tomuto tématu i k dalším dotazům k tématu ochrany dat se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v záložce kontakty. Dále Vám náleží právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu, který dohlíží na ochranu osobních údajů.

 

2. Obecné rady a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatel této webové stránky bere ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. Nakládáme s Vašimi osobními údaji důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně dat i v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat.

Pokud tuto webovou stránku využíváte, shromažďují se rozličné osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí nichž můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně dat vysvětluje, jaká data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplnou ochranu dat před přístupem třetích stran není možno zaručit.

Odkaz na odpovědné místo

Odpovědné místo pro zpracování dat na této webové stránce je:

Měď Povrly a.s.

Ing. Tomáš Bim, personální manažer

Telefon: +420 475 315 178
E-mail: gdpr@medpovrly.cz

Odpovědným místem je fyzická či právnická osoba, která sama či spolu s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres nebo jiných).

 

3. Sběr dat na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky částečně používají takzvané Cookies. Cookies nezpůsobí Vašemu počítači žádné škody a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom svou nabídku učinili uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se založí ve Vašem počítači a Váš prohlížeč je uloží.

Většina námi používaných Cookies jsou takzvané “Session-Cookies”. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné Cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto Cookies nám umožňují při příští návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o použití Cookies informováni a schvalovali jste Cookies jen pro jednotlivé případy, vyloučili schválení Cookies pro určité případy nebo obecně aktivovali automatické mazání Cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Cookies, které jsou potřebné k uskutečnění elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých, Vámi vyžadovaných funkcí, jsou ukládány na základě Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání Cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další Cookies (např. Cookies k analýze Vašeho chování při prohlížení internetu), jsou tyto v tomto prohlášení o ochraně dat projednány zvlášť.

Logovací soubory serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných logovacích souborech serveru, které nám automaticky zprostředkuje Váš prohlížeč. Toto jsou:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • referer URL
  • název přihlašujícího se počítače
  • čas oslovení serveru
  • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí.

Podkladem pro zpracování dat je Čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též GDPR), který upravuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo smluvních opatření.

 

4. Zásuvné moduly (plugin) a nástroje

Webové fonty Google

Pro jednotné zobrazení druhů písem používá tato stránka takzvané webové fonty, které poskytuje Google. Při otevření stránky si Váš prohlížeč stáhne potřebné webové fonty do Vaší vyrovnávací paměti prohlížeče, aby správně ukazoval texty a druhy písem.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Googlu. Tak získá Google poznatek o tom, že se přes Vaši IP adresu otevřela naše webová stránka. Webové fonty Google se využívají v zájmu jednotného a oslovujícího zobrazení našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud Váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, použije se standardní písmo z Vašeho počítače.

Další informace k webovým fontům Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně dat firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Pomocí rozhraní programových aplikací využívá tato stránka služby map Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K využívání funkcí map Google je nutné ukládat Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenesou na jeden ze serverů Googlu v USA a tam uloží. Provozovatel této webové stránky nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se využívají v zájmu oslovujícího zobrazení našich online nabídek a lehké dohledatelnosti míst, která na své webové stránce uvádíme. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace se zacházením s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Řád pro nakládání s osobními údaji: příloha č.1

https://img.beclever.cz/med_/img/upload/files/OS%2001-19%2C%20P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.1%20Z%C3%A1sady%20ochrany%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF.pdf