Úvod > Aktuálně > VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ

VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: APLIKACE - VÝZVA IX.

Název projektu:  VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ

Cíl projektu:

Fáze A: Cílem výzkumu a vývoje v této části projektu je vyválcovat pás s dokonalým příčným obdélníkovým profilem, tj. stejnou tloušťkou po celé šířce i délce pásu, dokonale rovinný a materiálově homogenní s ohledem na zbytková pnutí.

Fáze B:

Cílem této části výzkumně-vývojové práce je dosáhnout větší tvarové přesnosti výrobku a její lepší reprodukovatelnosti, a to poté, co se ve Fázi A projektu podaří odstranit negativní vlivy válcování. Nové kalíšky se budou vyrábět z lepšího vstupního materiálu, čímž se sníží technologický odpad a zmetkovitost.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výzkum a vývoj komplexní technologie, která se bude skládat ze dvou základních částí: válcování dokonalého mosazného pásu pro následné objemové tváření stabilních nábojových polotovarů, tzv. kalíšků, a lisování kalíšků, jejichž rozměrové vlastnosti budou významně vylepšené a stabilní (reprodukovatelné). Měď Povrly a.s. bude projekt realizovat v konsorciu v režimu účinné spolupráce.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

https://img.beclever.cz/med_/img/upload/files/Med_Povrly_Aplikace_IX_OPPIK_text_web.docx